.

Seneste nyt

Referat generalforsamling 2017

Bestyrelsesmøde marts 2017

Bestyrelsesmøde november 2016

Generalforsamling referat

Referat af ekstraordinær generalforsamling

 

-------------- 

Bestyrelsen efter generalforsamling 2016. -  konstitution: 

Formand: Ole P. Svendsen, Grønnevang 139, tlf. 4062 2323
Næstformand: Rudy Neergaard, Grønnevang 181, tlf. 4081 3496
Kasserer: Henrik Bærentzen Grønnevang 149 tlf. 2245 5392
Bestyrelsesmedlem: Erling Moth Grønnevang 366 tlf. 2428 4848 
Bestyrelsesmedlem og formand for Andelsboligforeningen Bjørnebo,
Jette Gjerlufsen, Grønnevang 143 tlf. 2049 6049

Suppleant Tommy Pedersen, Grønnevang 354